Det nye funnet er gjort ved Jokum's Shear ved Danell Fjørd sørøst på Grønland, het det i meldingen til Fondsbørsen i København mandag. Geologisk har området likhetspunkter med nordamerikanske strøk der det utvinnes gull, ble det opplyst..

I løpet av 2012 er det samlet inn 36 prøver på en strekning på 1,5 kilometer i høyder mellom 650 og 1.150 meter over havet. Flere av prøvene har inneholdt opp til 9,3 gram gull per tonn malm, skriver nyhetsbyrået Ritzau.