Flytrafikk i Nord-Europa lammes

Vulkanutbruddet på Island gjør at all flytrafikk i Nord-Europa stanser.