Det skjer etter at en lavere rettsinstans sa nei til ønsket fra jenten og hennes mor om å avslutte graviditeten.

Jenten oppdaget i november at hun var gravid etter å ha blitt voldtatt av morens partner. Hun og moren oppsøkte sykehus, men en domstol slo fast at hun måtte føde barnet for så eventuelt å adoptere det vekk.

Abort er stort sett ulovlig i Argentina, men det kan gis unntak, for eksempel ved voldtekt. Høyesterett i Salto-provinsen er enstemmig i at jenten skulle fått lov til å gjennomføre abort uten å be en domstol om lov først.

Retten sier seg uenig med den forrige dommeren, som mente at det ufødte livet trumfet rettighetene til tenåringsjenta. Høyesteretten slår imidlertid fast at erklæringen jenta måtte lese opp på sykehuset, der hun slo fast at hun var gravid på grunn av en voldtekt, var alt hun trengte for å få ta abort.