Terrorfrykt i Europa

All flytrafikk mellom Europa og USA er innstilt, og Londons finanssentra er evakuert etter terrorangrepene i USA.