Henrettelser på løpende bånd

Presidentkandidat George W. Bush' hjemstat Texas holder høyt tempo foran sommerferien: tre henrettelser denne uken, to er planlagt neste uke og sju i juni.