Ikke kugalskap i Sverige

Testresultatet fra gården Våxtorp i Sverige viser ingen spor av kugalskap, melder det svenske landbruksdirektoratet.