Svenskekongen tråkket i baret

Kong Carl Gustafs juletale har fått kjente svensker til å rase. De sier kongen håner hjemløse og fattige.