Selger ”Sovjet-Concorde” på nett

Et sovjetisk overlydsfly er avertert til salgs på internett.