Ingen stopper Israel

Powell kom og Powell dro. Før Powells besøk sa folk her i Arrabeh ironisk at Bush ville sende Powell for å redde Cheney som skulle redde Zinny som skulle redde Tenet som skulle redde Mitchell som skulle redde Camp David.