Grunnlov eller grunnstøting for EU

Nå starter regjeringskonferansen om det som skal bli Den europeiske unions første grunnlov. Det kan bli suksess og det kan gå galt. Veldig galt, skriver korrespondent Frank M. Rossavik fra Brussel.