Kroatia søker EU-medlemskap

Kroatia sender den 21. februar en formell søknad til EU om å bli tatt opp som medlem i unionen.