- Ikke grunnlag for å angripe Irak

Russland advarte i dag på nytt USA mot å gå til krig mot Irak, og fastholder at det ikke foreligger beviser som tilsier militær maktbruk.