186 settes fri i København

186 av dem som ble arrestert etter gatekampene i København vil bli løslatt søndag ettermiddag, opplyser påtalemyndigheten.