Håp om normal avvikling av flytrafikk i London

Britiske flyselskaper håper at flytrafikken kan avvikles mer normalt lørdag når tåken ifølge værmeldingene letter.