Seks drept av lyn under julefeiring

Seks menn omkom da et lyn slo ned i en hytte i Sør-Afrika julaften.