Mediene strøk til Irak-prøven

Internasjonal presse levde ikke opp til sitt ansvar som uavhengig og nøytral formidler av nyheter under Irak-krigen. Ren tipping er blitt belønnet med priser i ettertid.