• (1/2)
    TUNGE DAGER. Det er tunge dager for barna i Thailand. Myndighetene regner med at 20.000 vil trenge krisepsykiatri.<p/>FOTO: ØRJAN DEISZ

Hjelp til de minste

Flodbølgen har rammet barna hardt. Det er stadig frykt for misbruk, kidnapping og ulovlig adopsjon, og thailandske myndigheter har sent sosialarbeidere ut for å samle inn foreldreløse barn, kartlegge behovet for krisehjelp og bistå i gjenforeningen med slektninger.