Sorgen får fritt utløp

På den nye kirkegården i Beslan bæres kiste etter kiste frem. En eldre kvinne forsøker å favne rundt to av dem. Hun har mistet sine.