Ingen enighet mellom russere og estlendere

Folkevalgte fra Russland og Estland står like langt fra hverandre etter at de har diskutert den bitre striden rundt fjerningen av krigsmonumentet i Tallinn.