Solheim tilbakeviser Sri Lanka-anklager

Erik Solheim tilbakeviser anklager om at Norge støtter terrorisme på Sri Lanka. Påstandene om at den norske regjeringen er den tamilske LTTE-geriljaens forlengede arm er grunnløse, framholder utviklingsministeren.