Norge gjør som de store

Det norske diplomatiet har tett kontakt med Beograd om dagen.