Skepsisen til muslimer og jøder øker i Europa

Anti-jødiske og anti-muslimske holdninger brer seg.