Slanger kan bli lovlige kjæledyr

En lovendring kan gjøre det tillatt å ha amfibier og reptiler som kjæledyr. Kongepyton er en het kandidat.