Stort forsprang for opposisjonen i Sverige

Opposisjonen i Sverige har fortsatt et betydelig overtak i opinionen, viser en ny måling.