Eksperter tror skipet kan heves

Det vil trolig være teknisk mulig å heve «Bourbon Dolphin» fra 1100 meters dyp utenfor Shetland. Men det er tvilsomt om det vil bli gjort.