Kristine (23) fra Bergen hjelper tyfonofrene

Bergenske Kristine Askeland (23) sto midt i stormen da Filippinene ble rammet i helgen.