Dommens dag for EU-traktat

Den tyske Forfatningsdomstolen i Karlsruhe vil ikke stanse EUs Lisboa-traktat, men skyver problemet foran seg.