Medisinforbruket doblet på ti år

Vi spiser stadig mer piller. Professor Per Fugelli tror det skyldes fravær av Gud, økt prestasjonspress og at vi tåler motgang dårlig.