28 omkom i flykrasj

Flyet skled av rullebanen og tok fyr.