- Farligere enn på mange tiår

– Situasjonen i Midtøsten er farligere enn på mange tiår, sier Terje Rød-Larsen.