• RØYKSKY: Satellittbildet viser røykskyen i Cabeus-krateret 20 sekunder etter eksplosjonen. Satellitten tok bilder og analyser i fire minutter før den krasjet i månens overflate. Foto: NASA

Fant vann på månen

NASA har funnet betydelige mengder frossent vann på månens mørke side.