I et intervju med tidsskriftet The Atlantic søndag sier Obama at han vil fortelle Netanyahu at «vinduet for en fredsavtale er i ferd med å lukkes».

Møter Obama skal ha i mars med Netanyahu og Palestinas president Mahmoud Abbas blir første gang han selv involverer seg i utenriksminister John Kerrys bestrebelser på å få til en rammeavtale for fred innen fristen Kerry har satt til april.

— I stand til å få en avtale

Det går klart fram av intervjuet at Obama anser Netanyahu og Abbas som de to første lederne i regionen på lang tid som er i stand til å få til en avtale.

— Abbas har vist seg som en som føler seg forpliktet til ikke-vold og diplomatisk innsats for å få til en løsning. Vi vet ikke hvordan hans etterfølger blir, sier han.

Når det gjelder Netanyahu mener Obama at «Bibi er sterk nok til at han kunne gjøre det, om han bestemmer seg for at det er det rette for Israel».

Men Obama sier at om Netanyahu ikke tar en slik beslutning, må han presentere et alternativ. Han mener det er vanskelig å tenke seg et alternativ som er realistisk.

Internasjonale reaksjoner

Obama gjør det klart at Israel risikerer å bli stadig mer isolert internasjonalt om det ikke blir enighet om en fredsavtale.

Han sier også at det er begrenset hva USA kan gjøre for å håndtere de internasjonale reaksjonene mot Israel om Israel fortsetter med sin aggressive utbygging av bosetninger og palestinerne gir opp forsøkene på å få sin egen stat.

— For hvert år som går, stenges vinduet stadig mer for en fredsavtale som Israel kan godta og som palestinerne kan godta. Det er dels på grunn av demografiske endringer, dels på grunn av bosetningene og dels fordi Abbas blir eldre, sier han.