Den rettslige ordren som ble utstedt mandag, er ifølge nyhetsbyrået Reuters ledd i en kampanje for å trette ut den avsatte presidenten Mohamed Mursis islamistbevegelse. Ordren gjelder selve Brorskapet og alle grupper som har utspring i bevegelsen, blir det understreket.