I denne delstaten er dødsstraff historie

Den amerikanske delstaten Illinois har enstemmig vedtatt å avskaffe dødsstraff. Femten innsatte får dermed forlate death row.