Menneskerettsorganisasjonen lanserte mandag en ny internasjonal kampanje mot tortur. I forbindelse med kampanjen er det gjennomført en omfattende spørreundersøkelse som viser at frykten for mishandling er utbredt i mange land.

Hele 80 prosent i urbane strøk i Brasil svarer at de tror de kan bli torturert hvis de pågripes av politiet. Frykten deles av en tredel av de spurte i USA og 64 prosent i Mexico.

Guantanamo-leiren

I mange land er bekymringen berettiget, ifølge Amnesty. Organisasjonen har dokumentert tilfeller av tortur og mishandling i 141 land de siste årene.

På Filippinene skal politifolk ha torturert fanger for moro skyld, mens USA har torturert terrormistenkte i Guantanamo-leiren på Cuba. I Nigeria skal mishandling av fanger nærmest være rutine i deler av politiet og hæren.

Spørreundersøkelsen er gjennomført av selskapet GlobeScan i 21 land. Til sammen svarte 44 prosent at de ikke ville følt seg trygge på at de ikke ville bli torturert hvis de ble arrestert.

Responsen varierte naturlig nok mye i de ulike landene. De minst bekymrede var innbyggerne i Storbritannia, hvor bare 15 prosent frykter polititortur.

Godtatt i noen land

Samtidig som mange innser at tortur forekommer, mener en betydelig andel i noen land at tortur av og til må aksepteres.

I India og urbane strøk i Kina mener så mange som 74 prosent at tortur noen ganger er nødvendig. Situasjonen er nærmest motsatt i Hellas, hvor 12 prosent mener tortur kan aksepteres.

Generalsekretær Salil Shetty i Amnesty tror kampen mot terrorisme har bidratt til å øke aksepten for mishandling av fanger.

— Den såkalte krigen mot terror har gjort at bruken av tortur, særlig i USA og landets interessesfære, er blitt så mye mer normalisert som en del av de nasjonale forventningene knyttet til sikkerhet, sier hun.

Skylder på TV-serier

Også populærkulturen kan ha påvirket synet på mishandling. I Storbritannia mener 29 prosent at tortur kan aksepteres, og Amnestys landdirektør Katy Allen retter pekefingeren mot voldelige TV-serier om etterretningsagenter som bekjemper terrorgrupper.

— Serier som «24» og «Homeland» har glorifisert tortur for en hel generasjon. Men det er voldsom forskjell på hvordan dette framstilles av manusforfattere og den virkelige praksisen til regjeringsagenter i torturkamre, sier Allen.

155 land har undertegnet FN-konvensjonen om bekjempelse av tortur. Representanter for myndighetene i minst 79 av disse landene fortsetter likevel å praktisere tortur, ifølge Amnesty.