— I dag forsøker Russland å forandre det sikkerhetspolitiske landskapet i Øst- og Sentral-Europa, sa Kerry i en tale i Washington tirsdag.

— Vi må gjøre det absolutt klart for Kreml at NATOs territorium er ukrenkelig. Vi vil forsvare hver eneste centimeter av det, fortsatte han.

— Hendelsene i Ukraina er en vekker, sa han i talen til tankesmien Atlantic Council.

— Russlands aksjoner i Ukraina forteller oss at i dag spiller Putins Russland etter andre regler.