I Europols ferske årsrapport spås det at terrorister som handler på egen hånd, fortsatt vil være en trussel.

— Ser man fremover, kommer enslige aktører fortsatt til å utgjøre en trussel uansett om de er inspirert av politisk eller religiøs ekstremisme, sier Europols sjef, Rob Wainwright, i en pressemelding.

Ifølge rapporten ble det registrert 174 terrorhandlinger, som enten ble gjennomført, forsøkt gjennomført eller avverget, i fjor. 484 personer ble pågrepet mistenkt for terrorrelaterte lovbrudd. I 2010 var de tilsvarende tallene henholdsvis 249 og 611.

De fleste terrorangrepene i fjor ble utført av separatister i Frankrike og Spania. De sto bak 110 angrep.

Rapporten konkluderer også med at selv om Osama bin Laden er død, så har ikke trusselen fra al-Qaida-inspirert terror minsket. Europol anslår i stedet at trusselen har utviklet seg og at enslige aktører eller små grupper basert innen EU er blitt stadig mer fremtredende.