Eksplosjonen skjedde mens båten befant seg i et stort olje— og gassfelt i Persiabukta utenfor Qatar på søndag.

Seks av de omkomne hørte til mannskapet på slepebåten Al Deebel som lå like ved, mens den siste arbeidet for et lokalt oljeselskap.

Fire av besetningsmedlemmene var indonesiere, mens de øvrige var fra India og Storbritannia.

— Det er den verste ulykken vi noen gang har vært rammet av, sier kommunikasjonssjef Jens Viby Mogensen i Svitzer.

Slepebåten drev med vedlikehold på en fortøyningsbøye da eksplosjonen skjedde på den danskeide båten like ved.