• LAMMET FLYTRAFIKKEN: Vulkanutbruddet på Island førte til at en rekke flyavganger ble innstilt. Nå får mange av passasjerene erstatning.

Nå kommer aske-pengene

25.000 flypassasjerer får i disse dager penger fra SAS-konsernet.