Fra og med 25. april vil passasjerer igjen få ta med om bord små lommekniver som følge av en beslutning som er tatt av USAs transportsikkerhetsadministrasjon (TSA).

TSA-sjef John Pistole begrunnet vedtaket med at USA slik kommer mer i takt med internasjonale bestemmelser, og at det blir lettere å finne farligere trusler som eksplosiver.

Men reaksjonene har vært sterke fra dem som frykter for sikkerheten.

— Vi mener at trusselen fortsatt er reell. Uansett hvilket lag av sikkerhet man fjerner, vil både besetningene og publikum bli utsatt for unødvendig fare, sier lederen for flygernes fagforbund CAPA, Mike Karn.

Et opprop fra de kabinansattes fagforbund mot endringen har samlet 15.000 underskrifter, og sjefen for Delta Air Lines, Richard Anderson, sier at endringen ikke bidrar til mer sikkerhet. Andre tiltak ville være mer effektive, sier han.

Endringen synes å være begrunnet i behovet for å spare penger siden den ble kunngjort omtrent samtidig som store automatiske budsjettkutt trådte i kraft, TSA innførte ansettelsesstans og sikkerhetsminister Janet Napolitano advarte om lange køer og forsinkelser som følge av kuttene.