• Situasjonen er veldig uoversiktlig.
syd463bb.jpg

Hvem: Kyrre Lind Hva: Programsjef i Leger uten grenser

Aktuell: Filippinene står overfor store akutte helseutfordringer etter tyfonen Haiydans herjinger

— Store områder rammet av tyfonen Hayain var fortsatt uten nødhjelp og kontakt med omverdenen i går kveld, over tre døgn etter at stormen traff land. Hva er nå de mest akutte utfordringene i forhold til helse og smittefare?

— Situasjonen er veldig uoversiktlig. Vi vet at det er mange som ikke er nådd av hjelpe­arbeiderne, og sannsynligvis er det en god del skadde og folk som har behov for akutt hjelp. Vi har også sett rapporter om mangel på drikkevann. Samtidig er infrastruktur og bygninger revet bort. I slike situasjoner er det stor fare for sykdomsutbrudd, diaré og epidemier.

- Hvordan har dere jobbet de siste dagene?

— Nå jobber vi med å nå frem til de rammede, få kartlagt behovene og få brakt inn tilstrekkelig nødutstyr. Vaksinering mot stivkrampe vil være en del av arbeidet, samt å sette opp mobile klinikker eller feltsykehus for de skadde.

- Det har kommet mye nedbør i tillegg til ødeleggelsene. Hvilke utfordringer møter redningsarbeiderne?

— Vi har fått rapporter om at det er svært vanskelig å bevege seg rundt. De neste timene og døgnene er svært sårbare for de overlevende, dette er en svært kritisk fase. De har ikke noe sted å bo, de har ikke telt eller tepper, og de må sove ute, gjerne omgitt av vann. Det kan rask føre til en desperat situasjon. Derfor er det ytterst viktig at vi nå handler raskt

- Er det farlig for hjelpearbeiderne å bevege seg inn i katastrofeområdet?

— Leger uten grenser sender erfarne og godt trent personell. Foreløpig har vi ikke sendt noen nordmenn, men det er sannsynlig at også norske leger og medisinsk personell vil reise etter hvert. Vi vurderer utviklingen fortløpende.