• KLARE: Norske spesialstyrker har ved flere anledning øvd på terroranslag og gisselsituasjoner ved olje- og gassinstallasjoner. Her fra øvelse Gemini i mai 2012. FOTO: SIMON SOLHEIM/FORSVARET

Norske spesialstyrker er klare til å bidra