• DØMMES: Iranske menn som forlater islam, skal dømmes til døden, mens kvinner vil bli idømt livsvarig fengsel, ifølge den reviderte straffeloven. FOTO: AP

Vantro skal henges

Iran endrer straffeloven og innfører obligatorisk dødsstraff for frafalne. Hittil har de vært ofre for dommerens skjønn.