• sz92efaa.jpg FOTO: REUTERS

Valutakrise i Argentina kan ryste Sør-Amerika

Regjeringen i Argentina har igjen gjort det mulig for borgere å kjøpe fremmed valuta, etter den største devalueringen siden statskonkursen i 2001.