— Det dreier seg om å se framover og være klare. Vi tror ikke at vi kommer til å utkjempe noen krig der oppe, men vi må være beredt, sier kontreadmiral Jonathan White.

White leder den amerikanske marinens arbeidsgruppe for klimaendringer, som ser for seg økende skipsfart, fiske og ressursutvinning i Arktis når isen trekker seg tilbake.

Oppdatert «veikart»

Den amerikanske marinen la denne uka fram en oppdatert versjon av er «veikart» for Arktis. Den gamle utgaven var fra 2009, men det har smeltet mye is i nord siden den gang.

Ekspertene tror nå at Beringstredet i 2020 vil være isfritt i rundt 160 dager av året, mens den transpolare passasjen tvers gjennom Nordpolen fem år senere antas å ligge åpen i 45 dager om året.

USAs marine setter nå i verk et storstilt arbeid for å kartlegge klimaendringene i Arktis, samt hvilke følger de får som kan og bør utnyttes av USA.

Det blir samtidig lagt vekt på samarbeid med andre arktiske nasjoner, samt med den amerikanske kystvakten som nå planlegger en ny isbryter til over 6 milliarder kroner for å kunne rydde nye skipsruter.

Ubåtøvelse

I neste måned vil USA gjennomføre en større ubåtøvelse i Arktis, og den amerikanske marinen planlegger også en felles flåteøvelse med Norge og Russland i sommer.

Marinen håper at det nye «veikartet» vil gi svar på hvor mye det vil koste USA å øke sitt nærvær i Arktis, hvilke investeringer som kreves og når de må gjøres.

— Vi forsøker å bruke dette veikartet for å være i stand til å svare på dette spørsmålet, sier White, som tror at en ved å satse på mindre investeringer nå, vil slippe store utgifter i framtida.

Den amerikanske marinen forsøker blant annet å kartlegge hvor mye fartøy og utstyr må forsterkes for å kunne tåle det tøffe, arktiske klimaet.

Satellittkommunikasjon og landbaserte kommunikasjonsløsninger må også bygges ut i området, og en rekke prosjekter er alt i gang.

Økende område

White innser at det amerikanske forsvarsbudsjettet er under økende press, men håper likevel på forståelse fra de folkevalgte i Washington.

— Slik jeg ser det, er marinen og kystvaktens ansvarsområde nå i ferd med å øke. Vi er i ferd med å få et nytt hav, og budsjettet vårt bør øke i takt med dette, sier han.

USAs marine har lenge hatt ubåter i arktiske farvann og dekker også Arktis med overvåkingsfly og ubemannede droner. Fram mot 2020 skal de også trene opp mer personell som skal kunne mestre operasjoner i Arktis.

Den amerikanske marinen konstaterer også at det er store ressurser i form av olje, gass og mineraler i Arktis, som flere land og flernasjonale selskap ivrer etter å utvinne.

De økonomiske, tekniske og miljømessige utfordringene vil imidlertid være svært store, ikke minst som følge av det uforutsigbart været i nord, konstaterer White.

— Dersom vi begynner å se et kappløp, og folk forsøker å starte opp der for raskt, risikerer vi katastrofer, sier han.

— Lete og redningsaksjoner i arktisk isvann, er ikke noe vi ønsker, sier White.