• FORMER FRAMTIDA: - No er tida her for å byggje det ukrainske samfunnet på ny. Dette er sjansen vi har venta på, seier Mikhail Minakov. FOTO: LEIF GULLSTEIN

- Nytt håp for Ukraina

Professor Mikhail Minakov har delteke i tre opprør i heimlandet Ukraina. I det siste såg han venner og kollegaer bli skotne.