Ingen meldinger om norske skadde

Europeiske reiseforsikring har foreløpig ikke fått noen meldinger om skader blant selskapets kunder i New York.