Forbrytelse mot islam å føde barn for andre

Islamske ledere i Egypt har kunngjort en forordning, fatwa, som sier at det er forbudt å være surrogatmor.