Sammen om kjempekikkert

En rekke land samarbeider om bygging av et superteleskop. Japan er det nyeste medlemmet i samarbeidet.