Kan gi ny landbrukspolitikk

Kugalskap, munn- og klovsyke, svinepest og salmonella har etter alt å dømme innledet slutten på den tradisjonelle landbrukspolitikken i EU.